Tuotealueet

Tämän sivun alla on palvelujamme eri tuotealueille:

 • Muovituotteille
 • Elektroniikkatuotteille
 • Valuosille
 • Laitesuunnitteluun

 

.

Muovituotteet

 • Autamme teitä parantamaan muovituotteitanne. Pienet yksityiskohdat voivat pilata muuten hyvän tuotteen ja rikkoutuvat tuotteet karkottavat asiakkaat.
 • Tuotekonseptille on hyvä tehdä lujuuslaskenta, tarvittavat törmäys- kaatumis- ja pudotus-simuloinnit. Lisäksi voi tarkistaa, että kiinnitykset kestävät käyttöä.
 • Tulosten pohjalta autamme teitä tuotteen rakenteen parantamisessa, varmistaen hyvän laadun ja tuotteen kestävyys erilaisissa kuormitustilanteissa.
 • Muovituotteisiin voidaan soveltaa topologian optimointia ja saada tuotteeseen halutut ominaisuudet (keveys, kestävyys, joustavuus, jne).
 • Ennen muovituotteen muottien tilaamista kannattaa tehdä valutapahtuman simulaatio moldflow-ohjelmistolla, tuotelaadun varmistamiseksi.
 • Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä parempia tuotteita.

 

Kestääkö muovikynsi sulkemisen? Verkotettu kynsi valmiina simulointiin.
Kiinnikkeen jännitykset kaatumisessa
Saranakiinnikkeen kontaktipaine törmäyksessä.

 

 

(Suurempi kuva klikkaamalla kuvaa)


Tuotteen_osien_kuormitukset

Tuotteen osien jännitykset lasketussa kuormitustilanteessa. Tuotteen kestävyys eri tilanteissa (ja toistojen määrällä) voidaan varmistaa simuloinneilla.

 

 

 


Moldflow_simulointiRuiskuvalun simuloinnilla ja siihen perustuvilla osan geometrian muutoksilla voidaan varmistaa hyvä laatu ja valmistettavuus sekä välttää viivästyksiä aiheuttavia ongelmia
Simuloinnilla voidaan optimoida:

 • Ruiskutuspisteet
 • Yhtymäsaumat
 • Muovin virtaus ja muotin täyttyminen

Ruiskuvalun simuloinnit teemme yhteistyössä Simulaatimo Oy:n kanssa


 

Katso esimerkkejä simulointivideoista.

Elektroniikkatuotteet

Simuloinnit ja analyysit

 • Simuloinneilla on mahdollista “nähdä” kriittiset alueet ja ilmiöt tuotteen sisällä.
 • Tunnista ja minimoi riskit tuotteessa.

Laitteen/kotelon simuloinnit 

 • Iskun vaikutus
 • Pudotus
 • Kaatuminen
 • Törmäys
 • Läpäisy
 • Lujuus ja jäykkyys (FEM)

Systeemitason lämpöanalyysit

Piirilevyn ja komponenttien lämmöt
LED lampun lämpöanalyysi
LED valaisimen elektroniikan ja jäädytysprofiilin simulointi
LED lampun lämpöanalyysi
Sama halkaistuna, lämmön leviäminen jäädyttäjän sisällä

 

Elektroniikan luotettavuusanalyysit

Piirilevyt

 • Tärinä ja muut mekaaniset kuormitukset
 • Lämpöjännitys
 • Juotosprosessissa tapahtuvat muodonmuutokset

Liittimet

 • Kuormitussyklien kestävyys
 • Liittimien juotoksien kestävyys
 • Kiinnipysyminen ja avautuminen

Näyttö- ja kosketuspaneelit

 • Mekaaninen kestävyys
 • Lasipaneelien kestävyys
 • IC-piirit ja ACF-liitokset
 • Komponentit

Esimerkkejä asiakkaille tehdyistä simuloinneista:

 • Lämmönhallinta elektronisissa laitteissa
 • Elektronisten laitteiden ja komponenttien pudotus- ja kaatumissimulointeja
 • Suunnitteluyksityiskohdat kuten snap-liitokset, jouset, ruuvitornit jne.
 • Voima- ja kestävyysanalyysit myös muovituotteille
 • Törmäysanalyyseja autoteollisuuden elektronisille laitteille

Pudotus simulaatio, törmäys lattiaan pienessä kulmassa 1m vapaan pudotuksen jälkeen:

Valuosien optimointi

Rakenteiden optimointi

Kuinka löytää suunnitteluun uusia tuulia?
Olisiko aika tehdä jotain toisella tavalla?

 • Optimoitu osa voi olla merkittävästi kevyempi ja silti jopa lujempi kuin alkuperäinen osa.
 • Painon pudottaminen osista vähentää suoraan materiaalikustannuksia. Keveys voi lisäksi tuottaa merkittäviä etuja/säästöjä asennuksessa, huollossa ja koneiden käytössä.
 • Käydään yhdessä läpi teidän osat ja selvitetään mahdollisuudet kustannussäästöihin!

Topologian optimointi tukihylly

 

 • 3D tulostusta voidaan hyödyntää muottien tekemisessä, joka mahdollistaa erittäin mutkikkaiden rakenteiden toteutuksen
 • Jos osa tehdään hiekkavaluna, osan muutokset eivät lisää muottien kustannuksia.
 • Hiekkavalumuotti voidaan tehdä myös 3D-tulostettuna, tekniikka soveltuu haastavien muotojen ja keernojen toteuttamiseen.

Laitesuunnittelu

Rakenteiden optimointi

Kuinka löytää suunnitteluun uusia tuulia?
Olisiko aika tehdä jotain toisella tavalla?

 • Parempi lujuus ja jäykkyys vähemmällä materiaalilla – kevyemmät tuotteet
 • Materiaalin ja kustannusten vähentyminen

Topologian optimointi tukihylly

 

Simuloinnit ja analyysit

Mikä on mielenrauhan hinta?
Kuinka hallita riskejä?

 • Simuloinneilla on mahdollista “nähdä” kriittiset alueet ja ilmiöt tuotteen sisällä.
 • Tunnista ja minimoi riskit tuotteessa.
  • Lujuus ja jäykkyys (FEM)
  • Iskun vaikutus
  • Pudotus
  • Kaatuminen
  • Törmäys
  • Läpäisy
  • Lämpö

Esimerkkejä tekemistämme simuloinneista:

 • Lujuus- ja kestävyysanalyysit
 • Elektronisten laitteiden ja komponenttien pudotus- ja kaatumissimulointeja
 • Suunnitteluyksityiskohdat kuten snap-liitokset, jouset, ruuvitornit jne.
 • Törmäysanalyyseja autoteollisuuden elektronisille laitteille
 • Värähtely ja melu
 • Lämmönhallinta elektronisissa laitteissa

 

Värähtelyjen optimointi

 

 

Ongelmanratkaisu

Kuinka paljon myynnin menetys, tuotannon aloituksen viivästyminen tai huono laatu maksaa?

 • Yhdistämme simulaatiot ja tilastolliset menetelmät löytääksemme korrelaation käytännön tuloksiin
 • Ratkaisua vaativia kohteita voivat olla:
  • Pudotus- ja kaatumiskestävyys
  • Lämmönhallinta
  • Värähtelyt ja äänet
  • Virtauksiin liittyvät

 

Katso esimerkkejä simulointi videoista.