Rakenteiden optimointi

Kuinka löytää suunnitteluun uusia tuulia?
Olisiko aika tehdä jotain toisella tavalla?

  • Optimoitu osa voi olla merkittävästi kevyempi ja silti jopa lujempi kuin alkuperäinen osa.
  • Painon pudottaminen osista vähentää suoraan materiaalikustannuksia. Keveys voi lisäksi tuottaa merkittäviä etuja/säästöjä asennuksessa, huollossa ja koneiden käytössä.
  • Käydään yhdessä läpi teidän osat ja selvitetään mahdollisuudet kustannussäästöihin!

Topologian optimointi tukihylly

 

  • 3D tulostusta voidaan hyödyntää muottien tekemisessä, joka mahdollistaa erittäin mutkikkaiden rakenteiden toteutuksen
  • Jos osa tehdään hiekkavaluna, osan muutokset eivät lisää muottien kustannuksia.
  • Hiekkavalumuotti voidaan tehdä myös 3D-tulostettuna, tekniikka soveltuu haastavien muotojen ja keernojen toteuttamiseen.