Digitalisointi ja 3D mallinnus

Digitalisointi on tarpeen, kun osan dokumentaatio puuttuu tai tuotteen parannus on ajankohtainen. Dtream digitalisoi osan ja luo uuden dokumentaation:

 1. Lähtökohtana on olemassa oleva osa vaatimuksineen
 2. Mallinnus 3D muotoon ja piirustusten luonti

Jatkokehitys osalle:

 1. Potentiaalin tunnistaminen
 2. Simuloinnit
 3. Optimointi

Optimoinnin, simuloinnin ja analysoinnin avulla voidaan parantaa vuosia aikaisemmin tehtyjä suunnitteluratkaisuja. Kehittyneet valmistusteknologiat voivat poistaa niitä rajoituksia, jotka ohjasivat aikanaan suunnittelua. Näin voidaan vaikuttaa valmistettavuuteen ja koko elinkaaren kustannusrakenteeseen.

Esimerkkejä digitalisoinnista ja tuoteparannuksesta:

 • Puuttuva dokumentaatio estää varaosien hallintaa (valmistus, tilausketju jne.)
 • 3D mallinnus 2D piirustuksiin perustuen
 • Mallin muokkaus valmistustekniikassa tulleiden virheiden vuoksi (esim. kutistuman takia muoto vääristyy)
 • Pienoismallien mittojen muuttaminen – skaalauksesta aiheutuvat ongelmat (liian ohuet seinämän vahvuudet)
 • Valmistustekniikan uudelleen ajattelu
 • Mahdollisuus kustannusten alentamiseen

 

Esimerkkejä 3D tulostekokeiluista