Kuinka paljon myynnin menetys, tuotannon aloituksen viivästyminen tai huono laatu maksaa?

Uskomme systemaattisen lähestymistavan tuottavan parhaan lopputuloksen ongelmien ratkaisemisessa. Yhdistämme simulaatiot ja tilastolliset menetelmät löytääksemme korrelaation käytännön tuloksiin. Tämän avulla annamme suosituksemme tuotteen parantamiseksi.

Meillä on vuosien kokemus työskentelystä eri sidosryhmien ammattilaisten, kuten esimerkiksi suunnittelijoiden, teollisten muotoilijoiden, hankintaorganisaation sekä valmistuksen kanssa.

Tarjoamme out-of-box -ajattelua ongelmien ratkaisemiseksi.

Ratkaisua vaativia kohteita voivat olla:

  • Pudotus- ja kaatumiskestävyys
  • Lämmönhallinta
  • Värähtelyt ja äänet
  • Virtauksiin liittyvät
  • Tuotantoa ei voida aloittaa, koska tuote ei ole saavuttanut laadullisia tavoitteita
  • Systemaattisen visuaalisen laadun kontrollin ja hallinnan puute.
  • Kuljetuksen aikana tulleet vauriot
  • Merkittävät tuotannon laatuvaihtelut tai tuote ei vastaa asiakkaan odotuksia (huoltotarve, asiakaspalautukset)
  • Korkeat takuukustannukset

 

Esimerkki muotin parannuksesta

Dtream muotin kernan optimointi